Kjelleparken
– mer enn bare kvadratmeter!

Kjelleparken AS (KJP) er et privateid eiendomsselskap eid av Hjertnes Eiendom AS, Syneco AS og NihilTime AS. KJP utvikler eiendommen og fester tomten av Stamhuset Jarlsberg. Med god hjelp av våre samarbeidspartnere, har vi søkt optimale løsninger for bygget og eiendommen for øvrig.

Lokaler hvor leietakerne skal trives

 

  • Jarlsberg Hovedgård er tilrettelegger av prosjektet og står for vaktmester-, gartner- og rengjøringstjenester.
  • Den daglige oppfølgingen av eiendommen og leietakerne for øvrig, håndteres av eiendomsforvalter Thomas Madsen. (linker til Kontakt)
  • Realisert utvikling består av 10 832 kvm næringslokaler med ulik type næring og helserelatert virksomhet.
  • Arkitekt Ingrid Sporsem, Partner i KB Arkitekter, har tegnet både kontorbygget og Ambulansestasjonen i Kjelleparken. Betonmast har vært totalentreprenør på begge prosjektene.
  • Det planlegges nå for ytterligere 13 300 kvm med næring, i funksjonelle og fleksible kontorbygg. (linker til Planene)