Vi er her for deg!

Det skal være trivelig å være leietaker i Kjelleparken. Ikke minst skal det fungere mest mulig knirkefritt i det daglige.

Derfor ønsker vi å være tett på i alle henseende

ta bare kontakt!

Thomas Madsen, eiendomsforvalter

Tlf.: 926 59 113 | madsen@jarlsberghovedgard.no

Nye lokaler? 
Mulighetene er mange!

På jakt etter en fleksibel løsning for kontorlokaler? Lokaler som imøtekommer endrede behov? Kanskje ikke i morgen, men i fremtiden. Da vil vi snakke med deg NÅ!