Kontorlokaler som vokser med dine behov!

I tillegg til dagens «helsebygg», skal Kjelleparken utvides med ytterligere 13 300 kvm næring.

Se mulighetene

Tett på Tønsberg

Tett på hele regionen. Kjelleparken er under utvikling og består i dag av moderne og fleksible næringslokaler på 12 000 kvm, godt eksponert ved innkjøringen til Tønsberg. Høy parkeringsdekning, kun 5 minutter til E-18 og bare 2 km til tog- og busstasjon, samt fine rekreasjonsmuligheter rett utenfor, gjør oss til et sentralt alternativ i fylket vårt.

Kontorlokaler som vokser med dine behov!

I tillegg til dagens «helsebygg», skal Kjelleparken utvides med ytterligere 13 300 kvm næring.

Se mulighetene
Kjelleparken fremtidsvisjon

Tett på mulighetene

Tett på behovene. Fremtidig utbygging kan skje etappevis, er fleksibel og vil skreddersys bedriften. Kom med ønsker!

Dame i lyst kontorlokale

Tett på leietakerne

Tett oppfølging. Vi yter personlig service med fokus på tilgjengelighet, godt miljø og kontinuerlig vedlikehold.

Helserelaterte bedrifter i skreddersydde kontorlokaler

Kjelleparken huser i dag helsefaglige profesjoner i både stor og liten skala, hvorav Tønsberg interkommunale legevakt utgjør den største leietakeren. Dette gir gode muligheter for å skape en «helsehub», med grobunn for tverrfaglig samarbeid og kompetanseutveksling.

Mer om våre leietakere

Moderne og fleksible kontorbygg under planlegging

En mer fleksibel arbeidshverdag fører gjerne til nye krav og ønsker blant dine ansatte. I tillegg vet vi at ineffektiv arealutnyttelse er blant de største kildene til unødvendige utgifter. I Kjelleparken skal vi utvikle ytterligere 13 300 kvm med næring som kan skreddersys deres behov.

Mer om mulighetene

Helsefaglige profesjoner samlokalisert i Kjelleparken

Tønsbergregionen legevakt

En interkommunal legevakt-tjeneste med akutte døgnplasser (TRLKAD/ØHD) og ambulansegarasje for kommunene Tønsberg, Færder og Holmestrand.

Til legevakten

Apotek 1 Kjelleparken

Apotek 1 er Norges ledende apotekkjede og filialen i Kjelleparken er Vestfolds eneste søndags- og helligdagsåpne apotek. Se åpningstider.

Til Apotek 1

LHL-klinikken Tønsberg

Utredning og behandling av et bredt utvalg kirurgiske tilstander, med spesiell kompetanse innen mage, tarm og urologi. Allmennleger og legespesialister.

Til klinikken

NEMUS Tønsberg

Utredning, behandling og rehabilitering av muskel- og skjelettplager. Kiropraktor, fysioterapeut, psykomotorisk fysioterapeut og aut. fotterapeut.

Til klinikken

NAV Kontaktsenter

NAVs faglige førstelinje på telefon, chat, digitale kanaler og sosiale medier bistår og rådgir innbyggerne i Vestfold og Telemark med de fleste henvendelser.

Kontakt NAV

Fønix Tønsberg

Fønix’ hovedoppgave er å få mennesker ut i jobb, på oppdrag for NAV. Drifter også Tangent, for arbeidstakere med behov for varig tilrettelagt arbeid.

Kontakt Fønix

Fotens Klinikk

Autorisert fotterapeut Hege Rogne. Klinikken er samlokalisert med Nemus Tønsberg i Kjelleparken. Utfører ulike fotbehandlinger samt skoveiledning.

Til klinikken

Speare

Norges største leverandør av psykologer til privatklienter, kommuner og bedrifter. Har kvalitetssikret psykologer og matchet psykolog med klient siden 2002.

Til Speare

Varige valg, tett på naturen

Se hvordan vi jobber med bærekraft

Bærekraft

På Kjelle skal det utvikles fremtidsrettede bygg tilpasset natur og omgivelser. Solide bygg med lang levetid. Bygg som er energieffektive og fleksible. Vi er godt i gang!

Energimerke A