Varige valg, tett på naturen

På Kjelle skal det utvikles fremtidsrettede bygg tilpasset natur og omgivelser. Solide bygg med lang levetid. Bygg som er energieffektive og fleksible. Vi er godt i gang!

Som utbygger og driftsansvarlig, ser vi det som vår oppgave å øke bevisstheten rundt hvordan Kjelleparken påvirker miljøet. Hvilket fotavtrykk har eksisterende bygningsmasse, fremtidige byggeprosjekter og ikke minst dagens leietakere – og hva kan vi gjøre for å redusere dette og legge til rette for en mer bærekraftig utvikling?

Bærekraftmål 11
Bærekraftmål 12

Det er FNs bærekraftsmål nummer 11 og 12 vi styrer etter og anser som mest nærliggende for driften og utviklingen av eiendommen.

Bærekraft-fokus fra starten av – og i det daglige

Ved utbyggingen av Kjelleparken og Ambulansestasjonen, ble det tatt flere bærekrafthensyn. Hensyn som skal videreføres i det daglige og i fremtidige byggetrinn:

  • Byggenes levetid: Lokalene er svært fleksible; ingen av de innvendige veggene er bærende. Dette gir uendelige muligheter for å imøtekomme fremtidige behov i uoverskuelig fremtid, noe som igjen forlenger levetiden på byggene.
  • Energieffektivt: Kjelleparken er bygget etter passivhusstandard i energiklasse A. Dette gir et lavt behov for energi til oppvarming og kjøling. All ventilasjon har i tillegg energigjenvinning.
  • Fornybar energi: Bergvarme gir energi fra bakken, både til oppvarming om vinteren og nedkjøling om sommeren. Disse to behovene styrker hverandre, og energibehovet er redusert med 2/3 sammenlignet med konvensjonell oppvarming/kjøling.
  • Biologisk mangfold: Rørlagt bekkeløp i nord ble gjenåpnet, noe som løser overvannshåndteringen, demper faren for flom og øker det biologiske mangfoldet gjennom to permanente vannspeil. I tillegg demper grønne tak byggenes energibehov og flom-risiko, samt at byggene i større grad harmonerer med omgivelsene.
  • Grønn transport: Det pågår et kontinuerlig arbeid for å styrke kollektivtransport-tilbudet forbi Kjelle ytterligere. Mikromobilitet skal i tillegg være en del av hverdagen, og tilbudet, på Kjelle.
  • Avfallshåndtering: Som driftsansvarlig, skal vi bidra til økt avfallssortering i egen og leietakeres virksomhet.
Energimerke A
Graf med energimerke A

En energiattest inneholder en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Kjelleparken har høyeste standard (grad A) i begge kategoriene.

En næringspark nær naturen

Arkitekten ønsket å la bygningene i Kjelleparken gjenspeile de landlige omgivelsene. Gjennom utstrakt bruk av naturnære materialer som tre, tegl og sedum på takene, oppnås en tett tilknytning til eksisterende løvskog og øvrig vegetasjon. Resultatet er en næringspark som er tett på naturen og kler landskapets endringer året gjennom.