Nåværende bilde av Kjelleparken fra luften Kjelleparken fremtidsvisjon

Dette er en mulighetsskisse for området. Kun ment som illustrasjon.

Nye lokaler? 
Mulighetene er mange!

På jakt etter en fleksibel løsning for kontorlokaler? Lokaler som imøtekommer endrede behov? Kanskje ikke i morgen, men i fremtiden. Da vil vi snakke med deg nå!

ikon

Planleggingsstadiet

Kjelleparken er planlagt utvidet med ytterligere 13 300 kvm næring.

Blink ikon

Mange muligheter

Fremtidig utvikling kan skje etappevis og skreddersys den enkelte leietaker.

Behov ikon

Hva er ditt behov?

Enkeltbygg til én leietaker, eller bygg som deles av flere? Vi er åpne for alt!

Bedrifters krav til stadig mer «tilpasningsdyktige» kontorlokaler har økt de siste årene.

I Kjelleparken planlegges det for ytterligere 13 300 kvm med skreddersydde næringslokaler. Snakk med oss om deres behov – kommer du tidlig inn i prosessen, er mulighetene mange.

Mange bedrifter opplever at arbeidssituasjonen har endret seg en del de siste årene. Det betyr at også kravene til kontorplassen er i endring. Dagens kontorer bør tilby områder av høy kvalitet som er allsidige, funksjonelle og fleksible. Kjelleparken planlegger nå for flere fremtidige kontorlokaler som understøtter en funksjonell bedriftskultur, med mennesker, trivsel og arbeidsmiljø i sentrum. Å skape en følelse av fellesskap er noe vi etterstreber. Å lytte til dine behov er noe vi fokuserer på.

Kontorlokaler kan utgjøre et konkurransefortrinn

Kanskje har dere en klar visjon for hva dere ønsker av nye kontorlokaler? Luftige arealer, forskjellige soner, trivelig pauseområde, egnede stillerom, små og store møterom, idérom, gunstig parkeringsareal, en uteplass i solen, lagerplass, enkel adkomst …? Lokaler som er tilrettelagt for fjernmøter og hybridmøter, kollegamøter og kundemøter. Fremfor å starte anskaffelsesprosessen med å sette en makspris per kvadratmeter, ønsker vi at dere setter behovet deres først, så lufter vi mulighetene sammen.

La oss møtes på tegnebordet!

På tide å skisse en ny jobbhverdag?

Trenger dere lokaler som imøtekommer endrede behov? Kjelleparken skal utvide og tar gjerne dine ønsker inn i planene!

Kontakt oss