Kjelleparken drone stilbilde

Kontorlokaler som vokser med dine behov!

I tillegg til dagens «helsebygg», skal Kjelleparken utvides med ytterligere 13 300 kvm næring.

Se mulighetene

Tett på Tønsberg

Tett på hele regionen. Kjelleparken er under utvikling og består i dag av moderne og fleksible næringslokaler på 12 000 kvm, godt eksponert ved innkjøringen til Tønsberg. Høy parkeringsdekning, kun 5 minutter til E-18 og bare 2 km til tog- og busstasjon, samt fine rekreasjonsmuligheter rett utenfor, gjør oss til et sentralt alternativ i fylket vårt.

Kjelleparken fremtidsvisjon

Tett på mulighetene

Tett på behovene. Fremtidig utbygging kan skje etappevis, er fleksibel og vil skreddersys bedriften. Kom med ønsker!

Dame i lyst kontorlokale

Tett på leietakerne

Tett oppfølging. Vi yter personlig service med fokus på tilgjengelighet, godt miljø og kontinuerlig vedlikehold.

Helserelaterte bedrifter i skreddersydde kontorlokaler

Kjelleparken huser i dag helsefaglige profesjoner i både stor og liten skala, hvorav Tønsberg interkommunale legevakt utgjør den største leietakeren. Dette gir gode muligheter for å skape en «helsehub», med grobunn for tverrfaglig samarbeid og kompetanseutveksling.

Mer om våre leietakere

Moderne og fleksible kontorbygg under planlegging

En mer fleksibel arbeidshverdag fører gjerne til nye krav og ønsker blant dine ansatte. I tillegg vet vi at ineffektiv arealutnyttelse er blant de største kildene til unødvendige utgifter. I Kjelleparken skal vi utvikle ytterligere 13 300 kvm med næring som kan skreddersys deres behov.

Mer om mulighetene

Varige valg, tett på naturen

Se hvordan vi jobber med bærekraft

På Kjelle skal det utvikles fremtidsrettede bygg tilpasset natur og omgivelser. Solide bygg med lang levetid. Bygg som er energieffektive og fleksible. Vi er godt i gang!