Første etasje
Legevakt, ØHD og Apotek 1

Kjelleparken huser legevakten som vil være sentral for alle som bor i Tønsberg, Tjøme, Nøtterøy, Re, Hof og Holmestrand kommune.

Apotek 1 ligger vegg i vegg med legevakten, med enkel tilgang for besøkende til legevakten og øvrige kunder.

Øyeblikkelig hjelp døgnplasser (ØHD) med tilbud for pasienter som er for syke til å være hjemme, holder også til her.