Andre etasje
Ledig areal 336m2

Alle arealer kan tilpasses hver enkel leietakers ønsker og behov.

  • Direkte utgang til felles takhage
  • To stykk person/ sengeheiser
  • Arbeidsplasser for 65-70 mennesker
  • Felles HC/toaletter
  • Åpne kontorlandskap
  • Cellekontorer
  • Møterom/undervisningsrom
  • Direkte tilgang fra garasjeanlegget