FLEKSIBLE KONTORLOKALER
MIDT I VESTFOLD

Ved innkjøringen til Tønsberg by ligger kjelleparken, kun 4 km. fra E18 og 2 km til Tønsberg sentrum.

Eiendommen ligger ved knutepunktet for all kommunikasjon til og fra Tønsberg. For gående og syklende er det etablert gang- og sykkelsti fra Togstasjonen og Brygga via idylliske Nordbyen.

Adressen er Kjellengveien 2 A. Velkommen!